Deel dit bericht

Kostenbesparing nog altijd op 1!

Kostenbesparing nog altijd bovenaan wensenlijst fleetmanager. Tegelijkertijd blijft veel besparingspotentieel liggen. Niet modern werkgeverschap, CO2-verlaging of het mobiliteitsbudget blijken de belangrijkste vraagstukken bij fleetmanagers, maar kostenbesparing. Dat blijkt uit het jaarlijkse benchmarkonderzoek ‘Integraal Fleetmanagement’ van ROI fleet uit Naarden. Een ‘opmerkelijke’ uitkomst, gelet op het gunstige economische klimaat en het gegeven dat veel besparingspotentieel blijft liggen.

Bij ruim 75% van de geënquêteerde bedrijven staat het thema kostenbesparing bovenaan. CO2- verlaging volgt op ruime afstand op een tweede plek met 52,3% en het vraagstuk van een moderne mobiliteitsregeling (43,1%) volgt op drie. Andere ‘eyeopener’: de helft van de respondenten hanteert nog steeds de brandstofnorm van de leasemaatschappij en niet de werkelijk gebruikscijfers. Ander gemakkelijk besparingspunt: het niet tanken aan de snelweg. Slechts 12% van de fleetowners geeft aan snelwegstations uit te sluiten. Ook andere ‘excessen’ op het gebied van brandstof worden niet of nauwelijks doorbelast aan de berijders. Ook wordt het milieu hierdoor onnodig belast met CO2 en andere schadelijke stoffen.

“Veel besparingspotentieel blijft dus liggen”, zegt Jaap van Daalen, directeur van ROI. “Ook wat betreft merkenbeperking (extra kortingen op de auto’s!), overschrijdingen van het leasebudget, geen grenzen stellen aan privékilometers, een ‘gebrekkige’ mobiliteitsregeling en – vreemd genoeg – het weren van volledig elektrische auto’s terwijl plug-in hybrides wel zijn toegestaan.”

Met dit benchmarkonderzoek wil ROI fleet jaarlijks de thermometer in de fleetmarkt steken. Wat zijn bij fleetowners de trends en ontwikkelingen met betrekking tot het wagenpark? Hoe wordt het wagenpark intern aangestuurd, welke vraagstukken spelen er, hoe ziet de autoregeling eruit en op welke kosten wordt gefocust? En, hoe ver staan we nu met alternatieve vormen van mobiliteit?

In dit eerste onderzoek zijn ruim 400 organisaties benaderd met meer dan 50 medewerkers. Uit het totaalaantal aangeschreven mensen zijn 65 unieke respondenten gekomen (16%). Bijna de helft van de respondenten is werkzaam binnen een bedrijf met meer dan 1.000 medewerkers. Het overgrote deel van de respondenten (61%) is werkzaam als fleetmanager.

Gerelateerd Nieuws

externalId=roifleet-news-4.5.2.2.3.1&filter[active]=1&

Autobinck neemt ROI fleet & mobility over

Mobiliteitsbudget; verleiden in plaats van verbieden

Mooie geste van tevreden klant

/css/images/ontzorging
Volledige ontzorging van uw wagenparkbeheer en zakelijke mobiliteit
/css/images/ervaren
Ervaren team met kennis, expertise en oplossingen
/css/images/besparen
Besparen op en voorkomen van onnodige mobiliteitskosten
/css/images/analyse
Betere analyse, benchmarking, advisering en besluitvorming